Follow
Buket Metin
Title
Cited by
Cited by
Year
Economic performance assessment of residential building retrofits: a case study of Istanbul
I Cetiner, B Metin
Energy Efficiency 10 (5), 1061-1079, 2017
112017
Environmental assessment of external wall cladding construction
B Metin, A Tavil
Architectural Science Review 57 (3), 215-226, 2014
82014
Enerji Etkin Konut Yenilemelerinde Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
İ Çetiner, B Metin
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu, 865-877, 2011
72011
An Approach for Sustainable Buildings Architectural Deconstruction Design
B Metin, C İpekçi Aydın
ARCHDESIGN‘15 - Architectural Design Conference, 2015
42015
The relationship between construction technologies and environmental impacts
B Metin, A Tavil
Proc. of 40th IAHS World Congress on Housing, Funchal, Portugal, 2014
42014
Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinin Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
B Metin
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
42010
Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinde Sürdürülebilirlik
B Metin, A Tavil
Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 9-20, 2010
32010
Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması
B Metin
tasarım+ kuram dergisi 12 (22), 34-54, 2016
22016
Sustainability of the Construction Process of the Cladding Systems
B Metin, A Tavil
Proceedings of the ICBEST 2010-International Conference on Building Envelope …, 2010
22010
Bina Yapım Sürecinde Çevresel Performansın Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi
B Metin
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
12017
Environmental performance assessment of the building construction process during architectural detailing
B Metin, A Tavil
Eco-Architecture VI: Harmonisation between Architecture and Nature 161, 261, 2016
12016
Environmental Assessment of Cladding Construction A Case Study of Residential Buildings
B Metin, A Tavil
3rd International Environment and Design Congress, 107-118, 2014
12014
Cognitive Buildings as A Proposal for Housing Demand of Increasing Older Population in Turkey
A Görez, B Metin
VII. Congress on Urban Studie, 819-824, 2022
2022
Foldable Structures In Architecture: A Temporary Exhibition Unit Design
D Demir, B Metin
XII. International Sinan Symposium, 347-355, 2021
2021
Kayseri Arkeoloji Müzesi
B Metin, ET Bahar
Betonart, 44-49, 2021
2021
Mimari Tasarımda Biyomimetik Uygulamaların Günümüz Teknolojileri Bağlamında İncelenmesi
ŞE Yilmaz, B Metin
II. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, 103-104, 2020
2020
Çok Amaçlı Müzi̇k Sınıflarının Akusti̇k Performanslarının Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi̇
A Aslan, B Metin, A Oktav
III. International Symposium On Engineering Natural Sciences and …, 2020
2020
On-Site Robotic Technologies in Building Construction
ŞE Yılmaz, B Metin
2nd International Congress on Engineering and Architecture, 2019
2019
Advanced Building Technologies Used in Housing Designed with Universal Design Principles
D Yaratgan, B Metin
2nd International Congress on Engineering and Architecture, 1264-1274, 2019
2019
An Environmental Perspective for Architectural Detail Design
B Metin
International Design and Engineering Symposium, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20