Follow
Erik Wilberg
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation into leadership practices and performance of newspapers in Norway and Sweden
E Wilberg
University of Reading, 2003
122003
World Newspaper Future & Change Study 2010
M Stone, F Nel, E Wilberg
Paris: World Association of Newspapers and News Publishers, 2010
102010
World news future and change study 2010
M Stone, F Nel, E Wilberg
Paris, France: World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), 2010
82010
Editor, executive and entrepreneur: strategic paradoxes in the digital age
TB Lillegraven, E Wilberg
Nordicom, 2016
52016
Redakt°rer i omstilling: Faktorer som pňvirker et h°yt jobbengasjement
E Wilberg, SB Matthiesen
Norsk medietidsskrift 24 (4), 1-20, 2017
22017
Strukturforandringer i medienorge
E Wilberg
Praktisk °konomi & finans 31 (2), 97-108, 2015
22015
Large classes: Better results with blended learning
E Wilberg
International Doctoral Research Centre, 2016
12016
Media role in white-collar crime detection in Norway
E Wilberg, P Gottschalk
International Doctoral Reseach Centre, 2014
12014
Avisbransjen i omstilling
E Wilberg
Praktisk °konomi & finans 25 (3), 25-40, 2009
12009
Student life in Covid-19 times-a longitudinal study
E Wilberg
BI Handelsh°yskolen, 2021
2021
Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk pň kj°nn og alder
E Wilberg
Handelsh°yskolen BI, 2019
2019
Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser
E Wilberg
Handelsh°yskolen BI, 2019
2019
S°lvrevenes digitalisering: Sterk utvikling i digital mediebruk blant 60+
E Wilberg
Handelsh°yskolen BI, 2019
2019
Young media use 2019. Media preferences and behavior
E Wilberg
Handelsh°yskolen BI, 2018
2018
Redakt°rer og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmilj°, omstillinger og gjennomtrekk
SB Matthiesen, E Wilberg
Fagbokforlaget i samarbeid med Econa, 2018
2018
Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv
E Wilberg
Praktisk °konomi & finans 31 (2), 133-149, 2015
2015
LEADERSHIP IN NEWSPAPERS–SOME FINDINGS FROM RESEARCH IN NORWAY AND SWEDEN
E Wilberg
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17