Orhan Atabay
Title
Cited by
Cited by
Year
Vehicle dynamics analysis of a heavy-duty commercial vehicle by using multibody simulation methods
S Hasagasioglu, K Kilicaslan, O Atabay, A Güney
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 60 (5-8), 825-839, 2012
312012
Strategy optimization of a solar car for a long-distance race using Big Bang—Big Crunch optimization
E Yesil, AO Onol, A Icke, O Atabay
2013 IEEE 14th International Symposium on Computational Intelligence and …, 2013
172013
Model based predictive engine torque control for improved drivability
O Atabay, M Ötkür, İM Ereke
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of …, 2018
82018
Development of a driving simulator for the investigation of driver-vehicle-environment interaction
O Atabay, AG Goktan, K Guler
Poster Presentation, FISITA, 2006
52006
Sürücü-Taşıt-Çevre etkileşim etütlerine yönelik bir sürüş simülatörü geliştirilmesi
O Atabay
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
52004
Taşıtlarda aktarma organlarındaki dönen kütlelerin toplam ataletinin ve toplam verimin deneysel olarak bulunması
O Atabay
41996
Longitudinal dynamics simulation of a solar electric vehicle for driving strategy optimisation
AO Onol, O Atabay, A Icke, O Serin
International Journal of Vehicle Design 73 (1-3), 136-156, 2017
12017
Modelling of The Driveline of A Heavy Duty Vehicle With Elastic Components for Investigating Its Driveability
Z Caba, O Atabay, İ Guney
12015
Collision Avoidance Via Emergency Steering Warning System: A Driving Simulator Approach
H Şahin, O Atabay, Ö AKALIN
Politeknik Dergisi 22 (2), 327-333, 2019
2019
Driving condition based mode switching optimal controller for improved driveability
Z Caba, O Atabay, A Güney
Applied Mathematical Modelling 51, 698-727, 2017
2017
Model Based Predictive Engine Torque Control for Improved Driveability, pages: 71-82
M ÖTKÜR, O ATABAY, M EREKE
Politeknik Dergisi 20 (1), 2017
2017
Ağır Ticari Bir Vasıtanın Sürülebilirliğinin Araştırılması Amacıyla Aktarma Organlarının Elastik Elemanlarla Modellenmesi
C Ziya, O ATABAY, A GÜNEY
Politeknik Dergisi 18 (3), 155-164, 2015
2015
Sürüş simülatörü uygulamaları için bir tüm-taşıt modeli geliştirilmesi
O ATABAY, AG GÖKTAN
İTÜDERGİSİ/d 4 (4), 2010
2010
DESIGN OF A MODULAR STEERING SYSTEM TEST BENCH FOR DURABILITY, PERFORMANCE AND CHARACTERIZATION TESTS
E KILINÇ, O ATABAY, ŞS ERSOLMAZ, H ERDOĞAN
DÖRT TEKERLEKLİ GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN GÖVDE, TAHRİK SİSTEMİ VE YÜRÜYEN AKSAM TASARIMI
M Topçu, U Çakmak, B Uğurlu, F Can, O Atabay
Bir Güneş Arabasının Yürüyen Aksam Sisteminin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
YZ Köksal, AO Demiröz, O Serin, O Atabay, M Ereke, M Ergeneman
DESIGN AND MANUFACTURING OF A MODULAR STEERING SYSTEM TEST BENCH FOR DURABILITY, PERFORMANCE AND CHARACTERIZATION TEST APPLICATIONS
E Kılınç, O Atabay, ŞS Ersolmaz, H Erdoğan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17