Follow
Sławomir Pasikowski
Sławomir Pasikowski
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners
M Pawlak, M Kruk, J Zawodniak, S Pasikowski
System 91, 102259, 2020
552020
Opór indywidualny. Teorie, klasyfikacje i diagnozowanie w ujęciu psychologicznym
S Pasikowski
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 68 4, 39-62, 2014
122014
Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji
S Pasikowski
Kultura i Edukacja, 2 (102), 103-133, 2014
122014
Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych
S Pasikowski
Przegląd Badań Edukacyjnych / Educational Studies Review 21 (2), 213-231, 2015
112015
Granice teoretycznego nasycenia
S Pasikowski
Rocznik Lubuski 41 (1), 33-40, 2015
102015
Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły
S Pasikowski
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2014
102014
Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach. Analiza dokumentów regulacyjnych
A Babicka-Wirkus, S Pasikowski, A Szplit
Rocznik Pedagogiczny 38, 37-63, 2015
82015
Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach
K Marszałek, S Pasikowski
Rocznik Pedagogiczny 37, 53-71, 2014
7*2014
Traits of Leaders of Rural Non-governmental Organisations as Predictors of Collaboration Between NGOs and Rural GminaOffices: Voices from Central Poland
KK Zajda, S Pasikowski
Voluntas 29, 2018
52018
Zagadnienie oporu w świetle wybranych kontekstów teorii socjologicznej. W kierunku perspektywy pedagogicznej 
S Pasikowski
Opór w kulturze. Tradycja-Edukacja-Nowoczesność, (red.) E., Bilińska …, 2014
4*2014
Przekonania dorosłych na temat seksualności dzieci w wieku przedszkolnym. Dyskusja i badania w kontekście zagadnienia czynników zagrożenia marginalizą
J Ratkowska-Pasikowska, S Pasikowski
Problemy Wczesnej Edukacji, 2 (21), 73-89, 2013
42013
The Problem of Matching Rating Scales in Educational Measurement of Variables Modelled as Sets of Oppositional Pairs
S Pasikowski
The New Educational Review 54 (4), 271-284, 2018
32018
Między swoistością a uniwersalnością w metodologii badań pedagogicznych
S Pasikowski
Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje …, 2017
32017
Kwestionariusz gotowości przeciwstawiania się. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
S Pasikowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
3*2016
Body – text – space. A Model of Spatial Extension of Methodological Triangulation
S Pasikowski
Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy, 1-2, 453-467, 2016
32016
Blitzkrieg i (re)kapitulacja w drodze do Twierdzy. Poza wizję radykalnych ataków i reaktywnych obron w budowaniu wiarygodnej wiedzy.
S Pasikowski
Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, (red.) M. Dudzikowa …, 2016
32016
Przywiązanie – łączące ogniwo w rozważaniach nad funkcjonowaniem człowieka
S Pasikowski
Edukacja, 4 (96), 5-15, 2006
32006
The implementation of grassroots product-oriented social innovations by non-governmental organisations: proposal of a measurement tool
K Zajda, S Pasikowski, A Kretek-Kaminska
Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2020
22020
Individual characteristics of non-governmental organization leaders and the organizations’ readiness to implement social innovations
K Zajda, S Pasikowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of …, 2018
22018
Validation of the Questionnaire of Readiness To Resist Against Social Impact. Perspective of Applications in Academic Education Contexts
S Pasikowski
Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy 3, 135-151, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20