Follow
İlkden Tazebay
İlkden Tazebay
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rural women and agrotourism in the context of sustainable rural development: A case study from Turkey
N Akpinar, I Talay, C Ceylan, S Gündüz
Environment, development and sustainability 6, 473-486, 2005
1072005
On the status of environmental education and awareness of undergraduate students at Ankara University, Turkey
I Talay, S Gunduz, N Akpinar
International journal of Environment and Pollution 21 (3), 293-308, 2004
642004
Türk Kültüründe Bahçe
İ Tazebay, N Akpınar
Bilgi Dergisi 54, 243-253, 2010
262010
Sosyo-Ekonomik yapının rekreasyonel eğilim ve talepler üzerine etkisi: Bartın kenti örneği
İ Talay, K Fadime, N BELKAYALI
Coğrafi Bilimler Dergisi 8 (2), 147-156, 2010
242010
Doğal kaynakların rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tespiti: Göreme Tarihi Milli Parkı örneği
İ Talay, N AKPINAR, N BELKAYALI
Coğrafi Bilimler Dergisi 8 (2), 137-146, 2010
182010
Priority setting in agricultural land-use types for sustainable development
N Akpinar, I Talay, S Gun
Renewable Agriculture and Food Systems 20 (3), 136-147, 2005
132005
Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı
S Arslan Muhacir, İ Tazebay
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi, 2017
82017
A quantitative assessment for quality of life: The case of metropolitan Ankara, Turkey
I Tazebay, M Somuncu, N Akpinar
Journal of Agricultural Research 5 (12), 1360-1372, 2010
72010
Ankara Kent Merkezinin Doğu Batı Aksını Oluşturan Açık ve Yeşil Alan Dizisinin İşlevselliği Üzerine Araştırma
İ Tazebay
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı …, 1991
51991
A tool in determination of rural tourism alternatives: the ecosystem services approach
ESA Muhacir, İ TAZEBAY
Turkish Journal of Forestry 18 (1), 74-81, 2017
32017
The Garden in Turkish Culture
I Tazebay, N Akpinar
Bilig, 243-253, 2010
12010
Environmental curricula development for each age group
B Nath, I Talay
Environmental Education and Awareness-Volume I, 125, 2009
12009
Çevrenin Restoratif Kalitesinin Ölçümü: Algılanan Restoratiflik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
İ ÖZÇİFÇİ, I KAYMAZ, İ TAZEBAY, F ELMALI
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 288-295, 2021
2021
Sustainability as applied
B Nath, I Talay
Training Package, Integrated Coastal Area Management 1, 43, 2001
2001
YEŞİL ALANLARIN PLANLANMASI ve TASARIMI ile FİZİKSEL ve ZİHİNSEL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
B Ayan, M Durak, İ Tazebay
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15