Follow
Krystyna Droździał-Szelest
Title
Cited by
Cited by
Year
Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language
K Droździał-Szelest
Motivex, 1997
1051997
Strategie uczenia się języka obcego: badania a rzeczywistość edukacyjna
K Droździał-Szelest
Autonomia w nauce języka obcego, 31-43, 2004
272004
Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives on second language learning and teaching
K Droździał-Szelest, M Pawlak
Studies in honor of Waldemar Marton. Heidelberg–New York: Springer, 199-220, 2013
122013
Trening strategiczny na lekcji języka obcego - mit czy rzeczywistość?
K Droździał-Szelest
Autonomia w nauczaniu języków obcych - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy …, 2008
12*2008
When I think about grammar… Exploring English department students’ beliefs about grammar, grammar learning and grammar teaching
M Pawlak, K Droździał-Szelest
Exploring focus on form in language teaching. Adam Mickiewicz University …, 2007
92007
Methods in Language Teaching: Do We Still Need Them?
K Droździał-Szelest
Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language …, 2013
72013
Towards strategic teaching in the foreign language classroom
K Droździał-Szelest
Network 1 (1), 17-22, 1999
71999
Oral skills awareness of advanced EFL learners
K Droździał-Szelest
Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition, 131-148, 2011
6*2011
Review of doctoral research in second language acquisition, language learning and teaching in Poland (2006–2010)
K Droździał-Szelest, M Pawlak
Language Teaching 45 (3), 347-375, 2012
52012
Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej
PM Droździał-Szelest K, Nowacka D
Języki Obce w Szkole 3, 203-208, 1999
51999
Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej
K Droździał-Szelest, D Nowacka, M Porczynska
Języki Obce w Szkole 3, 203-208, 1999
51999
Strategies of second language learners: Some research findings and their pedagogical implications
K Droździał-Szelest
Wydawcnictwo Naukowe UAM, 1993
41993
Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w kontekście założeń Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
K Droździał-Szelest
Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacji …, 2007
32007
Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka
K Droździał-Szelest
Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższe, 2010
22010
Strategie uczenia się języka obcego - możliwości treningu
PM Droździał-Szelest K
Neofilolog 16, 56-65, 1998
21998
What makes teachers develop professionally: Some reflections on motivational issues in the context of post-graduate study programmes
K Droździał-Szelest
Neofilolog, 159-177, 2019
12019
STUDENTS’PERCEPTIONS OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING AT SELECTED TECHNICAL UNIVERSITIES IN POLAND
K Droździał-Szelest, L Szczuka-Dorna
Neofilolog, 149-167, 2013
12013
Needs Analysis vs. language assessment in teaching ESP at the university level
K Droździał-Szelest
The impact of language assessment on education and employment policy, 27-34, 2011
12011
Innowacyjność w edukacji językowej a profesjonalizm nauczyciela
K Droździał-Szelest
neofilolog, 28-41, 2018
2018
DEVELOPING WRITING STRATEGIES OF POOR LANGUAGE LEARNERS AT THE LEVEL OF JUNIOR-HIGH SCHOOL
K Droździał-Szelest, MA Domińska
neofilolog, 59-77, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20