Follow
Anne Birgitta Pessi
Anne Birgitta Pessi
Professor of Church and Social Studies, University of Helsinki
Verified email at helsinki.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A cross-cultural examination of student volunteering: Is it all about résumé building?
F Handy, RA Cnaan, L Hustinx, C Kang, JL Brudney, D Haski-Leventhal, ...
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 39 (3), 498-523, 2010
4272010
The octagon model of volunteer motivation: Results of a phenomenological analysis
AB Yeung
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 15 …, 2004
3592004
Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa-ihanteita vai todellisuutta?: tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan
AB Yeung
Sosiaali-ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, 2002
3102002
Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus
M Nylund, AB Yeung
Vastapaino, 2005
3092005
Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus
M Nylund, AB Yeung
Vastapaino, 2005
3092005
Significant work is about self-realization and broader purpose: Defining the key dimensions of meaningful work
F Martela, AB Pessi
Frontiers in psychology 9, 363, 2018
2492018
Vapaehtoisuuden anti, arvot ja osallisuus murroksessa
M Nylund, AB Yeung
Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, 13-38, 2005
2442005
Vapaaehtoistoiminnan timantti: Miten mallintaa motivaatiota?
AB Yeung
Vapaaehtoistoiminta, 104-125, 2005
2322005
Social and cultural origins of motivations to volunteer: A comparison of university students in six countries
L Hustinx, F Handy, RA Cnaan, JL Brudney, AB Pessi, N Yamauchi
International sociology 25 (3), 349-382, 2010
2272010
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä
AB Pessi, T Oravasaari
Tutkimus RAY: n avustamien sosiaali-ja terveysjärjestöjen …, 2010
201*2010
An intricate triangle—religiosity, volunteering, and social capital: The European perspective, the case of Finland
AB Yeung
Nonprofit and voluntary sector quarterly 33 (3), 401-422, 2004
1482004
Tutkimustyökaluja vapaaehtoismotivaation mysteeriin
AB Yeung
Vapaaehtoistoiminta, 83-103, 2005
1302005
Cultural values and volunteering: A cross-cultural comparison of students’ motivation to volunteer in 13 countries
H Grönlund, K Holmes, C Kang, RA Cnaan, F Handy, JL Brudney, ...
Journal of Academic Ethics 9, 87-106, 2011
1152011
Hyvä tahto: Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa
AB Pessi, J Saari
Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto, 2008
98*2008
Yhteisöllisyys
AB Pessi, M Seppänen
Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta, 288-313, 2011
952011
Solidarity: Theory and practice
A Laitinen, AB Pessi
862014
Students’ vocational choices and voluntary action: A 12-nation study
D Haski-Leventhal, RA Cnaan, F Handy, JL Brudney, K Holmes, L Hustinx, ...
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 19 …, 2008
852008
Solidarity: Theory and practice. An introduction
A Laitinen, AB Pessi
Solidarity: Theory and practice, 1-29, 2014
802014
Valmius vapaaehtoistyöhön
AB Yeung
Tutkimus Pelastusarmeijan mainoskampanjan innoittamista …, 1999
76*1999
Individually together
AB Yeung
Volunteering in Late Modernity: Social Work in the Finnish Church. Helsinki …, 2004
722004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20