Follow
mehmet sakiroglu
mehmet sakiroglu
adnan menderes üniversitesinde psikoloji doktoru
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocukluk Çağı Travmalarının, Kimlik Gelişimi, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Psikopatoloji ile İlişkisi.
Ç DEREBOY, E ŞAHİN DEMİRKAPI, M ŞAKİROĞLU, C ŞAFAK ÖZTÜRK
Turk Psikiyatri Dergisi 29 (4), 2018
312018
Covid-19 salgınının ve karantinanın psikolojik etkileri
İ ÖZTÜRK, S AKALIN, İ ÖZGÜNER, M ŞAKİROĞLU
Turkish Studies (Elektronik) 15 (4), 885-903, 2020
272020
Boşanmanın çocuklara etkisi, çocuğa söylenmesi ve ebeveyn yabancılaşması derleme çalışması
M Geniş, B Toker, M Şakiroğlu
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (3), 190-199, 2019
182019
Variables related to earthquake preparedness behavior
M Şakiroğlu
Middle East Technical University, 2005
162005
Covid-19 Salgınının ve Karantinanın Psikolojik Etkileri.
S Akalın, İ Özgüner, M Şakiroğlu
Electronic Turkish Studies 15 (4), 2020
122020
The mediator effect of mindfulness awareness on the relationship between Nomophobia and academic university adjustment levels in college students
M Şakiroğlu, G Gülada, S Uğurcan, N Kara, T Gandur
Psycho-Educational Research Reviews 6 (3), 69–79-69–79, 2017
122017
The Relationship Between Childhood Traumas, Identity Development, Difficulties in Emotion Regulation and Psychopathology.
Ç Dereboy, E ŞAHİN DEMİRKAPI, M Şakiroğlu, C Şafak Öztürk
Turkish journal of psychiatry 29 (4), 2018
102018
Psychotherapy: Playing the Three Monkeys in Mental Health Service Provision?
Ç Dereboy, H Şenel, CŞ Öztürk, M Şakiroğlu, M Eskin
Archives of Neuropsychiatry 54 (4), 301, 2017
82017
BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN PROBLEMLİ AKILLI TELEFON KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZ-KONTROLÜN ARACI ROLÜ
E Kaymaz, M Şakiroğlu
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (38 …, 2020
72020
Posttraumatic Growth among the 1999 Düzce Earthquake Survivors.
M Sakiroglu
International Journal of Psycho-Educational Sciences 8 (3), 61-72, 2019
62019
Algılanan stres ve üniversite yaşamına uyum ilişkisinde bir aracı değişken: Ayrılık anksiyetesi
MNA TURGUT, ÖS ERTÜRK, F KARSLI, M ŞAKİROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2), 338-353, 2020
52020
The effect of self control and emotion regulation difficulties on the problematic smart phone use of young people
M Şakiroğlu
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 9 (2), 301-308, 2019
52019
Cinsel şiddet olgularına psikolojik yaklaşım ve değerlendirilmesi
M Eskin, CŞ Öztürk, M Şakiroğlu
Turkiye Klinikleri Forensic Medicine-Special Topics 2 (2), 47-55, 2016
42016
Positive outcomes among the 1999 Düzce earthquake survivors: earthquake preparedness behavior and posttraumatic growth
M Şakiroğlu
Middle East Technical University, 2011
42011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNE İLİŞKİN KAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE COVID-19 TANISI ALMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
AY KAFES, A ÇİLLER, B ALTIN, AN AVCI, U Enes, M ŞAKİROĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (81), 135-151, 2022
22022
The factors associated with life satisfaction among Ahıska Turkish older adults suffering forced migration: Social support and emotional approach coping. 6
M Durak, E Senol-Durak, M Şakiroğlu, O Faigov
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Sosyal Beşeri ve İdari …, 2019
22019
Algılanan stres ve üniversiteye uyum süreci: bilgece farkındalığın aracı rolü
ES Çetiner, GS Karakaş, OC Selçuk, M Şakiroğlu
22018
Birlikte Ebeveynlik Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y Özdemir, AS Sağkal, S Salman-Engin, M Şakiroğlu, AÇ Çevik
Türk Psikoloji Yazıları 24 (47), 40-58, 2021
12021
Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları ve Üniversiteye Uyum Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkiler: Mizah Tarzlarının Aracı Rolü
ÖT Sözer, SÖ Dursun, N Yortan, Ü Güreşen, M Şakiroğlu
Psikoloji Çalışmaları 40 (2), 533-559, 2020
12020
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ROLÜ
Ş CANKURTARAN, M ŞAKİROĞLU
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 49-67, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20