Follow
Oleg Gorbaniuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobile phone addiction, phubbing, and depression among men and women: A moderated mediation analysis
A Ivanova, O Gorbaniuk, A Błachnio, A Przepiórka, N Mraka, V Polishchuk, ...
Psychiatric Quarterly 91, 655-668, 2020
802020
The psychological and academic effects of studying from the home and host country during the COVID-19 pandemic
M Wilczewski, O Gorbaniuk, P Giuri
Frontiers in Psychology 12, 644096, 2021
472021
Cultural correlates of internet addiction
A Błachnio, A Przepiórka, O Gorbaniuk, M Benvenuti, AM Ciobanu, ...
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 22 (4), 258-263, 2019
442019
Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa
O Gorbaniuk
Lublin: Wydawnictwo KUL (ISBN: 978-83-7702-308-2), 2011
422011
The factor structure of Polish personality–descriptive adjectives: An alternative psycho–lexical study
O Gorbaniuk, A Budzińska, M Owczarek, E Bożek, K Juros
European Journal of Personality 27 (3), 304-318, 2013
362013
Dimensions of political party “personality” perception
O Gorbaniuk, K Kusak, A Kogut, M Kustos
Journal of Political Marketing 14 (1-2), 35-63, 2015
302015
Cultural differences, stereotypes and communication needs in intercultural communication in a global multicultural environment: The employees’ perspective
A Gut, M Wilczewski, O Gorbaniuk
Journal of Intercultural Communication 43 (1), 1-20, 2017
282017
Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiujcej w Polsce: Źródła i monografie/Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
R Dzwonkowski, O Gorbaniuk, O Gorbaniuk, J Gorbaniuk
Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin), 2002
202002
Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective
E Glińska, O Gorbaniuk
Place Branding and Public Diplomacy 12, 46-58, 2016
152016
Personifikacja marki
O Gorbaniuk
Perspektywa psychologiczna i marketingowa, KUL, Lublin, 91, 2011
152011
Taxonomy of person-descriptive terms in Polish: A psycho-lexical study
O Gorbaniuk, E Czarnecka, M Chmurzyńska
Current Problems of Psychiatry 12, 100-106, 2011
152011
Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego
M Sagan, P Zalewa, O Gorbaniuk, B Jóźwik
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 247 (4), 85-98, 2011
112011
Taksonomia wolnych skojarzeń z partiami politycznymi w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku: badania studentów lubelskich uczelni
H Alicja, O Gorbaniuk
Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia, 71-85, 2009
112009
Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego
R Dzwonkowski, O Gorbaniuk, J Gorbaniuk
Źródła i monografie, 2004
112004
Wymiary dyferencjacji profili spostrzeganych cech osobowości polskich polityków: analiza danych zagregowanych
O Gorbaniuk, KUL Instytut Psychologii
Psychologia Społeczna 4 (1-2 (10)), 88-105, 2009
102009
Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study
O Gorbaniuk, N Szczepańska, M Suchomska, A Ivanova, M Zygnerska
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 309-325, 2019
92019
Comprehensive psycholexical classification of Polish person-descriptive terms
O Gorbaniuk, A Korczak, N Toruj, A Czarnejko, K Macheta, ...
Current Issues in Personality Psychology 7 (2), 142-154, 2019
92019
Measuring corporate personality: A critical review and new insights
O Gorbaniuk, W Razmus, K Firlej, A Lebiedowicz, M Leszczyński
Journal of Brand Management 24, 423-438, 2017
92017
Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek
O Gorbaniuk, M Toczyńska, A Osiak, A Szostak
O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, 159-186, 2012
92012
Measurement invariance of the Phubbing Scale across 20 countries
A Błachnio, A Przepiórka, O Gorbaniuk, R Bendayan, M McNeill, ...
International Journal of Psychology 56 (6), 885-894, 2021
82021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20