Follow
Дмитро Бодненко (D Bodnenko)
Title
Cited by
Cited by
Year
Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
ГА Кучаковська, ДМ Бодненко, ВВ Прошкін, ОС Литвин
Augmented Reality in Education. Proceedings of the 3nd International …, 2020
342020
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання
Д Бодненко
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного …, 2008
272008
The Role of Informatization in the Change of Higher School Tasks: the Impact on the Professional Teacher Competences
D Bodnenko
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2013
242013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, НП Мазур, ОЛ Лещинський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
232014
Cloud-oriented training technologies as a means of forming the XXI century skills of future mathematics teachers
ММ Астаф'єва, ДМ Бодненко, ВВ Прошкін
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2019
142019
Система дистанційного навчання освітньо-наукового порталу університету/Триус ЮВ, Беседков СВ, Пустовіт ВА, Бодненко ДМ
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова.–Серія 2, 250-266, 2005
122005
Cloud oriented technologies as a factor of research-based training
DM Bodnenko
Information Technologies and Learning Tools 48 (4), 122-139, 2015
112015
The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university
A Kiv, V Bilous, D Bodnenko, D Horbatovsky, O Lytvyn, V Proshkin
Kryvyi Rih, Ukraine, 2021
102021
The use of digital visualization tools to form mathematical competence of students
ММ Астаф'єва, ДМ Бодненко, ОС Литвин, ВВ Прошкін
ІКТ в освіті, дослідженнях та промисловому застосуванні. Інтеграція …, 2020
92020
Using computer oriented geometry means in the process of critical thinking formation of future mathematics teachers
MM Astafieva, DM Bodnenko, VV Proshkin
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 102-121, 2019
92019
Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навч.-метод. посіб./за ред
ДМ Бодненко, ЛО Варченко, ОБ Жильцов
ОБ Жильцова. Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012
92012
Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods
DM Bodnenko, HA Kuchakovska, OV Lokaziuk, VV Proshkin, ...
CTE Workshop Proceedings 9, 245-258, 2022
82022
Пiдготовка викладачiв вищого навчального закладу до здiйснення дистанцiйного навчання: дисертацiя... кандидата педагогiчних наук: 13.00. 04-теорiя i методика професiйної освiти …
ДМ Бодненко
72007
Методичні рекомендації щодо підготовки викладачів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі [Електронний ресурс]/Бодненко Дмитро …
ДМ Бодненко
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія.–2010.–Випуск 26, 0
7
Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ
ДМ Бодненко, ІП Місюк, ОС Нікуліна, ЛО Перевертень, АВ Тютюкіна, ...
62018
Використання соціальної мережі Facebook для навчання майбутніх журналістів
ДМ Бодненко, ДО Ященко, ЯО Борщ
Науковий вісник інноваційних технологій, 29-35, 2012
62012
Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
ГА Кучаковська, ДМ Бодненко, ВВ Прошкін
Інформаційні технології і засоби навчання, 135-148, 2019
52019
Методичнi рекомендацiї щодо пiдготовки викладачiв до використання сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальному процесi
ДМ Бодненко
Проблеми сучасної педагогiчної освiти: педагогiка i психологiя, 2, 2010
52010
ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ
Д Бодненко
Інформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 122-139, 2015
42015
The Usage of Illustration for Material Perception Improvement in Studying Natural Disciplines
Д Бодненко, С Радченко, И Юртын
SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International …, 2014
4*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20