Follow
Joanna Zawodniak
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners
M Pawlak, M Kruk, J Zawodniak, S Pasikowski
System 91, 102259, 2020
552020
Boredom in practical English language classes: Insights from interview data
M Kruk, J Zawodniak
Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 177-191, 2018
542018
Boredom in the foreign language classroom: A micro-perspective
M Pawlak, J Zawodniak, M Kruk
Springer Nature, 2020
482020
Investigating individual trajectories in experiencing boredom in the language classroom: The case of 11 Polish students of English
M Pawlak, M Kruk, J Zawodniak
Language Teaching Research 26 (4), 598-616, 2022
402022
Individual trajectories of boredom in learning English as a foreign language at the university level: Insights from three students’ self-reported experience
M Pawlak, J Zawodniak, M Kruk
Innovation in Language Learning and Teaching 15 (3), 263-278, 2021
312021
Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego
M Kruk, J Zawodniak
neofilolog, 115-131, 2017
292017
Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context
J Zawodniak, M Kruk, J Chumas
Konin Language Studies 5 (4), 425-441, 2017
282017
The neglected emotion of boredom in teaching English to advanced learners
M Pawlak, J Zawodniak, M Kruk
International Journal of Applied Linguistics 30 (3), 497-509, 2020
262020
A comparative study of the experience of boredom in the L2 and L3 classroom
M Kruk, J Zawodniak
English Teaching & Learning 44 (4), 417-437, 2020
212020
Another look at boredom in language instruction: The role of the predictable and the unexpected
M Kruk, M Pawlak, J Zawodniak
Studies in second language learning and teaching 11 (1), 15-40, 2021
182021
Boredom as an aversive emotion experienced by English majors
J Zawodniak, M Kruk, M Pawlak
RELC Journal, 0033688220973732, 2021
172021
On the possible interactions of varied EFL activities and learning styles with EFL students’ motivational changes
M Kruk, J Zawodniak
Innovation in Language Learning and Teaching 13 (2), 178-193, 2019
132019
Boredom in the English language classroom: An investigation of three language learners
J Zawodniak, M Kruk
Konin Language Studies 7 (2), 197-214, 2019
72019
Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego
J Zawodniak, M Kruk
Applied Linguistics Papers, 149-163, 2018
72018
Wpływ świata wirtualnego Second Life na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej
J Zawodniak, M Kruk
neofilolog 50, 65-85, 2018
72018
Teaching children English with reliance on the lexically driven syllabus
J Zawodniak
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2005
62005
Retrospektywne studium nudy doświadczanej podczas nauki języków angielskiego i niemieckiego (w) Woźnicka M
J Zawodniak, M Kruk
Stolarczyk-Gembiak, A., Trojszczak M. Zbliżenia 5, 215-228, 2019
52019
The Role of Grit Among Polish EFL Majors: A Comparative Study of 1st-, 2nd-, and 3rd-Year University Students
J Zawodniak, M Pawlak, M Kruk
Journal for the Psychology of Language Learning 3 (2), 118-132, 2021
42021
Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life
J Zawodniak, M Kruk
Konińskie Studia Językowe 5 (2), 203-21, 2017
32017
Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
M Kruk, J Zawodniak
Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik, 135-149, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20