Follow
Marcin Kocór
Marcin Kocór
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rynek pracy widziany oczami pracodawców: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
592015
Quantifying human subjectivity using Q method: when quality meets quantity
S Kamal, M Kocór, M Grodzińska-Jurczak
Qualitative Sociology Review 10 (3), 60-79, 2014
422014
Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy
M Kocór, A Strzebońska
Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w, 12, 2010
412010
Conservation opportunity in biodiversity conservation on regulated private lands: Factors influencing landowners’ attitude
S Kamal, M Kocór, M Grodzińska-Jurczak
Environmental Science & Policy 54, 287-296, 2015
312015
Zapotrzebowanie na pracowników: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
222014
Pracodawcy o rynku pracy
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Na podstawie badań zrealizowanych w, 2012
222012
Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?: potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników
M Kocór, K Keler, A Strzebońska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
152012
Study of human capital in Poland
J Górniak, S Czarnik, M Dobrzyńska, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011
14*2011
Adult learning–Providing equal opportunities or widening differences? The Polish case
M Kocór, B Worek
British Journal of Educational Studies 65 (2), 239-260, 2017
122017
Nadwyżka czy deficyt kompetencji?: konsekwencje niedopasowania na rynku pracy
M Kocór
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
112019
Niedopasowanie kompetencyjne
M Kocór
Polski rynek pracy–wyzwania i kierunki działań, 12, 2010
112010
Obszary współzawodnictwa politycznego w opiniach elity krajowej i elity regionalnej
J Wasilewski, M Kocór
Kultura i społeczeństwo 45 (1), 2001
82001
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: kluczowe wnioski z VI edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, J Górniak, M Jelonek, K Kasparek, M Kocór, K Lisek, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019
72019
Bilans kapitału ludzkiego w Polsce
S Czarnik, M Dobrzyńska, J Górniak, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, 2011
72011
Społeczny wymiar rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce–kluczowe czynniki i wyzwania
B Worek, M Kocór, D Micek, K Lisek, A Szczucka
Energetyka Rozproszona, 2021
62021
Pracodawcy o rynku pracy: raport z badania pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
62012
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce: raport podsumowujący analizę studium przypadku wybranych klastrów: cz. 1
D Micek, M Kocór, B Worek, A Szczucka
52021
Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations
M Kocór
Zarządzanie Publiczne, 38-52, 2017
52017
Style myślenia nauczycieli o edukacji wyznacznikiem kultury organizacyjnej szkoły
M Kocór
Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych …, 2009
52009
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
M Kocór
Kwartalnik Edukacyjny 4, 20-32, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20