Follow
Servet Hasgul
Servet Hasgul
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Single allocation p-hub median location and routing problem with simultaneous pick-up and delivery
Z Kartal, S Hasgul, AT Ernst
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 108, 141-159, 2017
592017
KIDEM SEVİYELERİNE GÖRE İŞGÜCÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
G Bektur, S Hasgül
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
302013
Project-oriented task scheduling for mobile robot team.
S Hasgül, I Saricicek, M Ozkan, O Parlaktuna
Journal of Intelligent Manufacturing 20 (2), 2009
262009
Simulation modeling and analysis of a new mixed model production lines
S Hasgul, AS Buyuksunetci
Simulation Conference, 2005 Proceedings of the Winter, 1408-1412 pp., 2005
142005
Sürdürülebilir denge için ergonomik faktörleri içeren u-tipi montaj hatti dengelemesi
B Güner, S Hasgül
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2), 2012
112012
Montaj İşçilerinde Görülen Fiziksel Rahatsızlıklar ve Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma, 17
B Güner, S Hasgül
Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 493-502, 2011
82011
U-Type assembly line balancing with ergonomic factors for balance stability
B Güner, S Hasgül
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 27 (2), 2012
72012
Üretim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları
H Kağnıcıoğlu, S Aydın, S Hasgül, AS Anagün
Baskı, 2012
62012
İmar Modellemeleri: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
G Bektur, S Hasgül
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 385-402, 2019
52019
An integrated approach to supplier selection using AHP and FUZZY PROMETHEE
ÇÖL Gülçin, S HASGÜL
TOJSAT 3 (3), 1-7, 2013
32013
A new crossover operator for single machine total weighted tardiness problem with sequence dependent setup times
G Kirlik, Z Kartal, S Hasgul
Gazi University Journal of Science 25 (1), 127-136, 2012
22012
Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme, I
Hİ Koruca, G ÖZDEMİR, A GÖLEÇ, S HASGÜL
Endüstri Mühendisliği Çalıştayı 26, 2009
22009
Bir İmalat İşletmesinde Bilgisayar Destekli Kapasite Planlama Sisteminin Tasarımı
S Hasgül
PQDT-Global, 2015
12015
Analyzing a drum-buffer-rope scheduling system executability through simulation
S Hasgul, Z Kartal
Proceedings of the 2007 Summer Computer Simulation Conference, 1243-1249, 2007
12007
U-type assembly line balancing with ergonomic factors for balance stability [Sürdürülebi· li· r denge i· çi· n ergonomi· k faktörleri· i· çeren u-ti· pi· montaj hatti dengelemesi·]
B Güner, S Hasgül
2012
CO⁄ RAF‹ B‹ LG‹ S‹ STEMLER‹ NDE PROJE TASARIMI VE YÖNET‹ M‹-I
S HASGÜL, KM ÇABUK, SN ÇABUK, AGEM BEKTÖRE, M TANKUT, ...
2011
Priority-constrained task sequencing for heterogeneous mobile robots
M Ozkan, I Saricicek, O Parlaktuna, S Hasgul
Advances in Applied Artificial Intelligence: 19th International Conference …, 2006
2006
A system dynamics approach: Higher education system in Turkey
ZK Öztürk, S Hasgül
Eurosis, 2004
2004
ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DARBOĞAZ TESPİTİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
N AKKURT, S HASGÜL
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 27 (3), 1285-1304, 0
Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
AS Öğütlü, S Hasgül
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20