Follow
Anna Strzebońska
Anna Strzebońska
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rynek pracy widziany oczami pracodawców: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
592015
Rynek pracy widziany oczami pracodawców: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
592015
Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy
M Kocór, A Strzebońska
Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w, 12, 2010
412010
Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy
M Kocór, A Strzebońska
Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w, 12, 2010
412010
Zapotrzebowanie na pracowników: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
222014
Zapotrzebowanie na pracowników: na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
222014
Pracodawcy o rynku pracy
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Na podstawie badań zrealizowanych w, 2012
222012
Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?: potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników
M Kocór, K Keler, A Strzebońska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
152012
Study of human capital in Poland
J Górniak, S Czarnik, M Dobrzyńska, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011
14*2011
Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego
A Strzebońska, M Dobrzyńska
W: Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję …, 2011
132011
Bilans kapitału ludzkiego w Polsce
S Czarnik, M Dobrzyńska, J Górniak, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, 2011
11*2011
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: kluczowe wnioski z VI edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, J Górniak, M Jelonek, K Kasparek, M Kocór, K Lisek, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019
72019
Pracodawcy o rynku pracy: raport z badania pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
M Kocór, A Strzebońska, M Dawid-Sawicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
62012
Polki i Polacy na rynku pracy
C Sz, A Strzebońska, D Szklarczyk, K Keler
Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w, 2010
52010
Rozwój kompetencji: uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy
J Górniak, A Strzebońska, B Worek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020
32020
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017: rozwój kompetencji-uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe
K Stec, A Strzebońska, B Worek, P Antosz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
32018
Passive, active or proactive? Employees, enterprises and training providers vs skills development
B Worek, A Strzebońska, A Szczucka
Professional and educational activity of adult Poles in the face of …, 2019
22019
Wykształcenie zawodowe: bariera czy szansa na rynku pracy?: wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego
A Szczucka, A Strzebońska, B Worek
Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
22019
Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego" Monitoring krajowej inteligentnej specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: raport końcowy Z badania …
A Otręba-Szklarczyk, M Pierzchała, A Strzebońska, D Szklarczyk, ...
Kraków: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, 2017
22017
Who’s wanted in Poland’s labour market
M Kocór, A Strzebońska
Warszawa, Poland. Retrieved https://en. parp. gov. pl/images …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20