Follow
Szymon Czarnik
Szymon Czarnik
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Tajemnica kapitału: dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej
H de Soto
Fijorr Publishing, 2007
78*2007
Polski rynek pracy-aktywność zawodowa i struktura wykształcenia: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, K Turek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
342015
Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych
S Grzelak, M Sala, S Czarnik, B Paź, A Balcerzak, J Gwóźdź
Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
262015
Aktywność zawodowa Polaków: praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje
S Czarnik, K Turek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
242012
Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków
S Czarnik, K Turek
Edukacja a rynek pracy 2, 2014
23*2014
Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków: na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, K Turek
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
212012
Study of human capital in Poland
J Górniak, S Czarnik, M Dobrzyńska, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011
14*2011
Rosja, komunizm i świat: wybór esejów
R Pipes, A Nowak, S Czarnik
Wydawn. Arcana, 2002
132002
Jak wspierać uczniów po roku epidemii
S Grzelak, D Żyro, E Siellawa-Kolbowska, A Balcerzak, K Szwarc, ...
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego …, 2021
122021
Bilans kapitału ludzkiego w Polsce
S Czarnik, M Dobrzyńska, J Górniak, M Jelonek, K Keler, M Kocór, ...
Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, 2011
11*2011
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: kluczowe wnioski z VI edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, J Górniak, M Jelonek, K Kasparek, M Kocór, K Lisek, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019
62019
Segregacja płciowa na polskim rynku pracy
S Czarnik, K Kasparek
J. Górniak (ed.), 39-58, 2015
52015
Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu
S Czarnik
Decyzje, 2007
52007
Zawody i kompetencje: konfrontacja popytu z podażą
S Czarnik, M Kocór
Warszawa, 2015
32015
Wpływ poziomu wykształcenia na karierę zawodową
K Turek, S Czarnik
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
32012
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017: raport z badania ludności w wieku 18-69 lat
S Czarnik, M Jelonek, K Kasparek, P Antosz
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
22018
Wychowanie do życia w rodzinie w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: wyniki badania uczniów liceów i techników w Krakowie i Białymstoku
S Czarnik
Wychowawca, 2014
22014
Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy
M Kocór, S Czarnik
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013
22013
Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków: raport z badania ludności realizowanego w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
S Czarnik, K Turek
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
22012
Uczniowie o wychowaniu do życia w rodzinie: raport z badań w krakowskich gimnazjach
S Czarnik
Wychowawca, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20