Follow
Ahmet Şükrü Özdemir
Ahmet Şükrü Özdemir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması
E Altıntaş, AŞ Özdemir, A Kerpiç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 26-34, 2012
632012
The effect of the developed differentiation approach on the achievements of the students
E Altıntaş, AŞ Özdemir
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
592015
An Example of Using History of Mathematics in Classes.
S Goktepe, AS Ozdemir
European Journal of Science and Mathematics Education 1 (3), 125-136, 2013
502013
" Okul Deneyimi I" Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim-Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen-Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri
AŞ Özdemir, O Çanakçı
İlköğretim online 4 (1), 73-80, 2005
492005
Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi
O Çanakçı, AŞ Özdemir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
46*2011
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2004
452004
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
E Bahadır, AŞ Özdemir
International Journal of Social Science Research 1 (1), 26-40, 2012
392012
Okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi
AŞ Özdemir, T Sertsöz
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 23, 237-257, 2006
392006
The effect of teaching with the mathematics activity based on purdue model on critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of gifted and non-gifted students
E Altintas, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 853-857, 2012
372012
The effect of teaching integers through the problem posing approach on students’ academic achievement and mathematics attitudes
AS Ozdemır, M Sahal
Eurasian Journal of Educational Research 18 (78), 117-138, 2018
322018
Evaluating a Newly Developed Differentiation Approach in Terms of Student Achievement and Teachers' Opinions.
E Altintas, AS Ozdemir
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 1103-1118, 2015
322015
The analysis of elementary mathematics preservice teachers’ spatial orientation skills with SOLO mode
AŞ Özdemir, SG Yıldız
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
312015
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi
A Özdemir
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak, 2011
272011
Matematik başarısı ve anne baba eğitim düzeyi
O Çanakçı, AŞ Özdemir
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 7 (25), 19-36, 2015
242015
The Effect of Project Based Learning in" Ratio, Proportion and Percentage" Unit on Mathematics Success and Attitude.
AS Özdemir, F Yildiz, SG Yildiz
European Journal of Science and Mathematics Education 3 (1), 1-13, 2015
232015
Sınıfta matematik tarihinin kullanımına bir örnek: Babil sayma sistemi
A Özdemir, SG Yıldız
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 26-49, 2015
212015
The effect of teaching based on the purdue model on creative thinking skills of students
AGE Altintaş, AŞ Özdemir, AGA Kerpic
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 3 (1), 187-214, 2013
212013
Adaptation of hurricane risk perception scale to earthquake risk perception and determining the factors affecting women's earthquake risk perception
S Mızrak, A Özdemir, R Aslan
Natural Hazards 109 (3), 2241-2259, 2021
192021
The effects of engineering design processes on spatial abilities of middle school students
S Goktepe Yildiz, AS Ozdemir
International Journal of Technology and Design Education 30, 127-148, 2020
192020
The Effect of Web-based Professional Development Study to Mathematics Teachers' Problem Solving Strategies
A Pusmaz, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1380-1384, 2012
192012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20