Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Business Research173265
2.American Economic Review160258
3.Technological Forecasting and Social Change157243
4.Journal of Business Ethics136192
5.Journal of Retailing and Consumer Services131195
6.International Journal of Hospitality Management130194
7.Tourism Management126185
8.Journal of Financial Economics123202
9.Energy Economics122168
10.The Review of Financial Studies119200
11.International Journal of Production Economics118179
12.Journal of Political Economy116211
13.Finance Research Letters114187
14.Management Science114173
15.The Quarterly Journal of Economics113237
16.Journal of Management112170
17.World Development111152
18.Business Strategy and the Environment105154
19.The Journal of Finance104173
20.The Review of Economic Studies104164
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.