Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.The Accounting Review69105
2.Accounting, Auditing & Accountability Journal5789
3.Contemporary Accounting Research5787
4.Journal of Accounting and Economics5598
5.Review of Accounting Studies5180
6.Journal of Accounting Research5175
7.Accounting & Finance4668
8.Accounting, Organizations and Society4572
9.The British Accounting Review4370
10.Meditari Accountancy Research4156
11.Managerial Auditing Journal3963
12.Critical Perspectives on Accounting3852
13.Auditing: A Journal of Practice & Theory3752
14.Academy of Accounting and Financial Studies Journal3751
15.European Accounting Review3669
16.Annual Conference on Taxation3559
17.Journal of Accounting and Public Policy3548
18.Journal of Applied Accounting Research3352
19.International Journal of Accounting & Information Management3259
20.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation3250
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.