Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Information & Management82145
2.American Economic Journal: Applied Economics76127
3.Business Horizons74165
4.Management Information Systems Quarterly71129
5.Benchmarking: An International Journal6794
6.The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6785
7.Economic Research-Ekonomska Istraživanja6490
8.International Journal of Forecasting6395
9.British Food Journal6180
10.Information Systems Research6082
11.Cogent Business & Management6080
12.Working Paper Series-National Bureau of Economic Research (Massachusetts)59116
13.Environmental Innovation and Societal Transitions5995
14.IEEE Transactions on Engineering Management5785
15.The Service Industries Journal5686
16.Journal of Enterprise Information Management5684
17.American Journal of Agricultural Economics5478
18.Journal of Management Information Systems53101
19.European Journal of Information Systems52111
20.Entrepreneurship and Sustainability Issues5279
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.