Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.World Development111152
2.Journal of Development Economics80121
3.Food Policy6692
4.The Journal of Peasant Studies5688
5.The Journal of Development Studies5074
6.Development and Change4464
7.Third World Quarterly4361
8.Economies4159
9.The World Bank Economic Review4058
10.The European Journal of Development Research3563
11.Development Policy Review3441
12.Journal of Agrarian Change3044
13.Development Southern Africa3039
14.Journal of International Development2950
15.Journal of African Business2948
16.Review of Development Economics2944
17.Asian Economic and Financial Review2940
18.The Journal of Developing Areas2835
19.Economic Development and Cultural Change2745
20.African Journal of Economic and Management Studies2736
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.