Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.The Journal of Economic History3549
2.The Economic History Review2844
3.Explorations in Economic History2436
4.Business History2434
5.Review of Keynesian Economics2338
6.European Review of Economic History2128
7.Cliometrica1927
8.History of Political Economy1722
9.Accounting History1516
10.The European Journal of the History of Economic Thought1420
11.Journal of Iberian and Latin American Economic History1319
12.Journal of the History of Economic Thought1319
13.Scandinavian Economic History Review1114
14.Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research1018
15.Erasmus Journal for Philosophy and Economics912
16.Agricultural History910
17.Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook810
18.Œconomia. History, Methodology, Philosophy810
19.The Indian Economic & Social History Review711
20.History of Economic Ideas710
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.