Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.American Economic Review160258
2.The Review of Financial Studies119200
3.Journal of Political Economy116211
4.The Quarterly Journal of Economics113237
5.The Journal of Finance104173
6.The Review of Economic Studies104164
7.Econometrica93173
8.Journal of Economic Perspectives85174
9.Journal of Public Economics84149
10.Review of Economics and Statistics80132
11.Journal of Development Economics80121
12.The Economic Journal79113
13.Journal of Monetary Economics72113
14.Economic Modelling7297
15.Journal of the European Economic Association65100
16.Journal of International Economics64105
17.American Economic Association Papers and Proceedings6496
18.Economics Letters60140
19.European Economic Review6091
20.Journal of Economic Literature59163
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.