Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Research Policy101152
2.Small Business Economics92132
3.Journal of Business Venturing76118
4.Entrepreneurship Theory and Practice70110
5.Journal of Small Business Management6290
6.International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research6287
7.International Entrepreneurship and Management Journal6188
8.Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity59103
9.Technovation5997
10.The Journal of Technology Transfer5984
11.Journal of Intellectual Capital5786
12.Journal of Innovation & Knowledge56121
13.European Journal of Innovation Management5587
14.Journal of Production Innovation Management5083
15.International Small Business Journal4774
16.Entrepreneurship & Regional Development4773
17.Technology Analysis & Strategic Management4766
18.Journal of Small Business and Enterprise Development4665
19.R&D Management4580
20.Journal of the Knowledge Economy4362
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.