Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Financial Economics123202
2.The Review of Financial Studies119200
3.Finance Research Letters114187
4.The Journal of Finance104173
5.Journal of Corporate Finance82119
6.International Review of Financial Analysis71111
7.Research in International Business and Finance71109
8.Journal of Banking & Finance70103
9.Journal of Financial and Quantitative Analysis65102
10.Journal of Risk and Financial Management6090
11.Emerging Markets Finance and Trade5786
12.International Review of Economics & Finance5778
13.Pacific-Basin Finance Journal5677
14.Journal of Accounting and Economics5598
15.Review of Finance53106
16.Journal of International Money and Finance5380
17.Journal of Financial Stability5277
18.Review of Accounting Studies5180
19.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money5178
20.The Quarterly Review of Economics and Finance4878
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.