Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Economic Behavior & Organization5880
2.ACM Conference on Electronic Commerce5170
3.Organizational Behavior and Human Decision Processes4974
4.Decision Sciences3665
5.Games and Economic Behavior3653
6.Journal of Economic Psychology3562
7.Journal of Behavioral and Experimental Economics3348
8.Experimental Economics3249
9.Simulation & Gaming3044
10.Theoretical Economics3041
11.Journal of Artificial Societies and Social Simulation2847
12.Group Decision and Negotiation2739
13.Journal of Risk and Uncertainty2651
14.Journal of Behavioral Decision Making2534
15.Theory and Decision1928
16.Dynamic Games and Applications1925
17.Games1833
18.Decision1830
19.Social Choice and Welfare1826
20.International Conference on Web and Internet Economics1729
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.