Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Management112170
2.Academy of Management Journal90128
3.Journal of Vocational Behavior82123
4.Journal of Knowledge Management82120
5.The International Journal of Human Resource Management80113
6.Academy of Management Review76120
7.The Leadership Quarterly72123
8.International Journal of Project Management72100
9.Journal of Management Studies71124
10.Journal of Organizational Behavior67122
11.Human Resource Management Review67106
12.Academy of Management Annals62131
13.Human Relations6284
14.International Journal of Management Reviews61106
15.Organization Studies6193
16.Journal of Human Resources6088
17.Human Resource Management5890
18.Leadership & Organization Development Journal5886
19.Journal of Management in Engineering5876
20.Administrative Science Quarterly56102
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.