Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Business Research173265
2.Technological Forecasting and Social Change157243
3.Journal of Retailing and Consumer Services131195
4.Management Science114173
5.Journal of Management112170
6.Industrial Marketing Management99137
7.Academy of Management Journal90128
8.Strategic Management Journal88146
9.Journal of Corporate Finance82119
10.Omega77108
11.Academy of Management Review76120
12.Journal of Business Venturing76118
13.Management Decision75133
14.Journal of the Academy of Marketing Science72145
15.Journal of Management Studies71124
16.Entrepreneurship Theory and Practice70110
17.European Management Journal65103
18.Long Range Planning62107
19.Journal of Small Business Management6290
20.Journal of Service Management5895
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.