Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Advanced Materials326415
2.Angewandte Chemie International Edition266362
3.Chemical Reviews264459
4.Chemical Society Reviews248390
5.Advanced Energy Materials236312
6.Journal of the American Chemical Society235321
7.Advanced Functional Materials230312
8.ACS Nano220290
9.Chemical engineering journal206258
10.Energy & Environmental Science205308
11.Applied Catalysis B: Environmental205267
12.Nano Energy184236
13.Journal of Materials Chemistry A183225
14.Nature Materials180302
15.ACS Applied Materials & Interfaces179217
16.Nature Energy177378
17.ACS Catalysis177237
18.Nature Nanotechnology170292
19.ACS Energy Letters166231
20.Journal of Hazardous Materials166214
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.