Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition422681
2.Advanced Materials326415
3.Neural Information Processing Systems309503
4.International Conference on Learning Representations303563
5.International Conference on Machine Learning254463
6.Journal of Cleaner Production246321
7.European Conference on Computer Vision238390
8.Advanced Energy Materials236312
9.IEEE Access233350
10.Advanced Functional Materials230312
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision228366
12.Renewable and Sustainable Energy Reviews226303
13.ACS Nano220290
14.AAAI Conference on Artificial Intelligence212344
15.Chemical engineering journal206258
16.Energy & Environmental Science205308
17.Applied Catalysis B: Environmental205267
18.Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)192329
19.Applied Energy186237
20.Nano Energy184236
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.