Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.The New England Journal of Medicine439876
2.The Lancet368688
3.Cell316503
4.JAMA286476
5.Nature Medicine268459
6.Proceedings of the National Academy of Sciences268394
7.BMJ218356
8.International Journal of Molecular Sciences215305
9.Journal of Clinical Oncology213307
10.PLoS ONE212294
11.Frontiers in Immunology212286
12.Circulation206313
13.International Journal of Environmental Research and Public Health201280
14.The Lancet Oncology198344
15.Journal of the American College of Cardiology193305
16.Nutrients189271
17.Nature Genetics188305
18.Morbidity and Mortality Weekly Report186335
19.The Lancet Infectious Diseases176339
20.Gastroenterology172268
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.