Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)123198
2.Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH)107162
3.IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing69108
4.Journal of Sound and Vibration6887
5.Applied Acoustics5675
6.The Journal of the Acoustical Society of America5069
7.IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control4660
8.Ear and Hearing4562
9.Ultrasonics4559
10.Computer Speech & Language4161
11.IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)4080
12.IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding3866
13.Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events3664
14.Trends in Hearing3551
15.Journal of Phonetics3448
16.Speech Communication3444
17.Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop3055
18.Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control2845
19.International Journal of Speech Technology2741
20.IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)2528
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.