Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Journal of Biomolecular Structure and Dynamics77128
2.Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology76119
3.Biophysical Journal6996
4.Current Opinion in Structural Biology6684
5.Structure5069
6.Journal of Biomechanics5066
7.Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes4872
8.Photochemical & Photobiological Sciences4872
9.Biophysical Reviews4776
10.Journal of Biophotonics4654
11.Annual Review of Biophysics4589
12.Photochemistry and Photobiology4059
13.Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics3952
14.Progress in Biophysics and Molecular Biology3752
15.Photosynthesis Research3644
16.Journal of Structural Biology3556
17.Chemistry and Physics of Lipids3349
18.Biophysical Chemistry2743
19.European Biophysics Journal with Biophysics Letters2742
20.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2738
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.