Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Physical Review Letters216301
2.Physical Review B135172
3.Physical Review. X128194
4.Applied Physics Letters93119
5.Applied Physics Reviews84138
6.Physical Review Applied84107
7.Journal of Applied Physics80104
8.IEEE Electron Device Letters7091
9.Physical Review Materials6991
10.Journal of Materials Science: Materials in Electronics6783
11.Journal of Magnetism and Magnetic Materials6588
12.SciPost Physics63104
13.Materials Today Physics6183
14.IEEE Transactions on Electron Devices6178
15.Journal of Physics and Chemistry of Solids6178
16.2D Materials6085
17.Communications Physics5890
18.Materials Science in Semiconductor Processing5783
19.Journal of Non-Crystalline Solids5773
20.Journal of Physics: Condensed Matter5571
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.