Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.IEEE Transactions on Antennas and Propagation93117
2.IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters7294
3.IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques6783
4.AEU-International Journal of Electronics and Communications5672
5.IEEE Microwave and Wireless Components Letters4662
6.IET Microwaves, Antennas & Propagation4150
7.Waves in Random and Complex Media4058
8.Microwave and Optical Technology Letters4053
9.IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility4049
10.International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering3845
11.IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology3549
12.IEEE Antennas and Propagation Magazine3446
13.IEEE Microwave Magazine3351
14.Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves3145
15.IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium3037
16.IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology2939
17.International Journal of Antennas and Propagation2841
18.European Conference on Antennas and Propagation2737
19.Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications2736
20.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2638
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.