Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Inventiones Mathematicae5473
2.Geometry & Topology3750
3.Journal of Differential Geometry3445
4.Mathematische Annalen3443
5.International Journal of Geometric Methods in Modern Physics3347
6.Geometric and Functional Analysis2942
7.Mathematische Zeitschrift2838
8.The Journal of Geometric Analysis2834
9.Journal of Geometry and Physics2742
10.Journal of Topology2633
11.Forum of Mathematics, Sigma2534
12.Symposium on Computational Geometry2429
13.Algebraic & Geometric Topology2333
14.Annales de l’Institut Fourier2333
15.Discrete & Computational Geometry2332
16.Journal de l’École polytechnique—Mathématiques2227
17.Mathematical Research Letters2126
18.Pacific Journal of Mathematics2126
19.Algebraic Geometry2027
20.Journal of the Mathematical Society of Japan1927
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.