Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Communications in Mathematical Physics5468
2.Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical5376
3.Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment4975
4.Annals of Physics4363
5.Journal of Mathematical Physics4051
6.Journal of Statistical Physics3442
7.International Journal of Geometric Methods in Modern Physics3347
8.International Journal of Theoretical Physics3341
9.Selecta Mathematica3040
10.Annales Henri Poincaré3038
11.Advances in Theoretical and Mathematical Physics2842
12.Journal of Geometry and Physics2742
13.Letters in Mathematical Physics2740
14.Advances in Applied Clifford Algebras2231
15.SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications2230
16.Journal of Spectral Theory2129
17.Reviews in Mathematical Physics2129
18.Advances in Mathematical Physics2026
19.Journal of Noncommutative Geometry1620
20.Mathematical Physics, Analysis and Geometry1519
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.