Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Chaos, Solitons & Fractals110170
2.Nonlinear Dynamics87107
3.Advances in Difference Equations6788
4.Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science6190
5.Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation5887
6.Fractals5269
7.Nonlinear Analysis: Hybrid Systems4252
8.International Journal of Bifurcation and Chaos4152
9.Physica D: Nonlinear Phenomena3852
10.Journal of Nonlinear Science3750
11.Nonlinearity3649
12.Nonlinear Analysis: Real World Applications3645
13.Fractal and Fractional3448
14.Discrete & Continuous Dynamical Systems: Series A3241
15.SIAM Journal on Applied Dynamical Systems3052
16.Discrete Dynamics in Nature and Society3039
17.Journal of Dynamics and Differential Equations2940
18.Discrete & Continuous Dynamical Systems-Series B2936
19.Multibody System Dynamics2935
20.Journal of Computational and Nonlinear Dynamics2838
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.