Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.Nature Photonics149266
2.Light: Science & Applications112171
3.Advanced Optical Materials112151
4.Optics Express105144
5.Optica102144
6.ACS Photonics95133
7.Journal of Lightwave Technology87129
8.Nanophotonics80121
9.Optics Letters76101
10.Optik7699
11.Laser & Photonics Reviews72106
12.Optics & Laser Technology7191
13.Photonics Research6789
14.Quantum Science and Technology6694
15.Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)65111
16.Optics and Lasers in Engineering64106
17.IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics6392
18.Biomedical Optics Express5884
19.Optical Materials5879
20.APL Photonics5680
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.