Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.The Annals of Statistics79116
2.Journal of the American Statistical Association76125
3.Journal of Econometrics5996
4.Journal of Statistical Software55115
5.Journal of Business & Economic Statistics5175
6.Statistics in Medicine4981
7.Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology4787
8.Biometrika4572
9.The American Statistician4398
10.The Annals of Probability4357
11.Statistical Science4172
12.Bernoulli4163
13.Journal of Computational and Graphical Statistics4061
14.Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics4055
15.The Annals of Applied Statistics4055
16.Probability Theory and Related Fields3948
17.The Stata Journal3872
18.Biometrics3747
19.Statistics and Computing3659
20.Bayesian Analysis3448
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.