Nejlepší publikační zdroje
h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2018–2022, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikaceh5-indexh5-medián
1.International Journal of Heat and Mass Transfer114151
2.Applied Thermal Engineering106131
3.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry91120
4.International Communications in Heat and Mass Transfer7191
5.Case Studies in Thermal Engineering6787
6.International Journal of Thermal Sciences5871
7.International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow5781
8.Thermal Science and Engineering Progress5576
9.International Journal of Refrigeration5264
10.Experimental Thermal and Fluid Science5063
11.Thermochimica Acta4158
12.Thermal Science4056
13.The Journal of Chemical Thermodynamics3952
14.Heat and Mass Transfer3750
15.International Journal of Thermofluids3661
16.International Journal of Heat and Fluid Flow3648
17.Heat Transfer3545
18.Heat Transfer—Asian Research3446
19.Heat Transfer Engineering3442
20.Journal of Heat Transfer3245
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.