สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature467707
2.Science424665
3.Nature Communications349456
4.Cell316503
5.Science of The Total Environment273375
6.Proceedings of the National Academy of Sciences268394
7.Nucleic Acids Research238539
8.International Journal of Molecular Sciences215305
9.Science Advances212306
10.PLoS ONE212294
11.Scientific Reports210272
12.Nature Genetics188305
13.Nature Biotechnology185332
14.Sustainability185238
15.Environmental Pollution170235
16.Environmental Science & Technology169224
17.Journal of Hazardous Materials166214
18.Nature Methods163289
19.Bioresource Technology161207
20.Cell Metabolism160232
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์