สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Business Research173265
2.American Economic Review160258
3.Technological Forecasting and Social Change157243
4.Journal of Business Ethics136192
5.Journal of Retailing and Consumer Services131195
6.International Journal of Hospitality Management130194
7.Tourism Management126185
8.Journal of Financial Economics123202
9.Energy Economics122168
10.The Review of Financial Studies119200
11.International Journal of Production Economics118179
12.Journal of Political Economy116211
13.Finance Research Letters114187
14.Management Science114173
15.The Quarterly Journal of Economics113237
16.Journal of Management112170
17.World Development111152
18.Business Strategy and the Environment105154
19.The Journal of Finance104173
20.The Review of Economic Studies104164
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์