สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Information & Management82145
2.American Economic Journal: Applied Economics76127
3.Business Horizons74165
4.Management Information Systems Quarterly71129
5.Benchmarking: An International Journal6794
6.The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6785
7.Economic Research-Ekonomska Istraživanja6490
8.International Journal of Forecasting6395
9.British Food Journal6180
10.Information Systems Research6082
11.Cogent Business & Management6080
12.Working Paper Series-National Bureau of Economic Research (Massachusetts)59116
13.Environmental Innovation and Societal Transitions5995
14.IEEE Transactions on Engineering Management5785
15.The Service Industries Journal5686
16.Journal of Enterprise Information Management5684
17.American Journal of Agricultural Economics5478
18.Journal of Management Information Systems53101
19.European Journal of Information Systems52111
20.Entrepreneurship and Sustainability Issues5279
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์