สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.World Development111152
2.Journal of Development Economics80121
3.Food Policy6692
4.The Journal of Peasant Studies5688
5.The Journal of Development Studies5074
6.Development and Change4464
7.Third World Quarterly4361
8.Economies4159
9.The World Bank Economic Review4058
10.The European Journal of Development Research3563
11.Development Policy Review3441
12.Journal of Agrarian Change3044
13.Development Southern Africa3039
14.Journal of International Development2950
15.Journal of African Business2948
16.Review of Development Economics2944
17.Asian Economic and Financial Review2940
18.The Journal of Developing Areas2835
19.Economic Development and Cultural Change2745
20.African Journal of Economic and Management Studies2736
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์