สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The Journal of Economic History3549
2.The Economic History Review2844
3.Explorations in Economic History2436
4.Business History2434
5.Review of Keynesian Economics2338
6.European Review of Economic History2128
7.Cliometrica1927
8.History of Political Economy1722
9.Accounting History1516
10.The European Journal of the History of Economic Thought1420
11.Journal of Iberian and Latin American Economic History1319
12.Journal of the History of Economic Thought1319
13.Scandinavian Economic History Review1114
14.Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research1018
15.Erasmus Journal for Philosophy and Economics912
16.Agricultural History910
17.Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook810
18.Œconomia. History, Methodology, Philosophy810
19.The Indian Economic & Social History Review711
20.History of Economic Ideas710
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์