สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.American Economic Journal: Economic Policy73128
2.Journal of Monetary Economics72113
3.European Economic Review6091
4.American Economic Journal: Macroeconomics57107
5.Emerging Markets Finance and Trade5786
6.Economic Analysis and Policy5476
7.Journal of International Money and Finance5380
8.Oxford Review of Economic Policy5293
9.Journal of Financial Stability5277
10.Brookings Papers on Economic Activity46102
11.Applied Economic Perspectives and Policy4682
12.Review of Economic Dynamics4257
13.Journal of Money, Credit and Banking4166
14.The World Bank Economic Review4058
15.Journal of Policy Modeling4057
16.Utilities Policy3853
17.International Economics3580
18.Economic Policy3495
19.Journal of Macroeconomics3451
20.Economic Systems3151
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์