สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.American Economic Review160258
2.The Review of Financial Studies119200
3.Journal of Political Economy116211
4.The Quarterly Journal of Economics113237
5.The Journal of Finance104173
6.The Review of Economic Studies104164
7.Econometrica93173
8.Journal of Economic Perspectives85174
9.Journal of Public Economics84149
10.Review of Economics and Statistics80132
11.Journal of Development Economics80121
12.The Economic Journal79113
13.Journal of Monetary Economics72113
14.Economic Modelling7297
15.Journal of the European Economic Association65100
16.Journal of International Economics64105
17.American Economic Association Papers and Proceedings6496
18.Economics Letters60140
19.European Economic Review6091
20.Journal of Economic Literature59163
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์