สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Economic Behavior & Organization5880
2.ACM Conference on Electronic Commerce5170
3.Organizational Behavior and Human Decision Processes4974
4.Decision Sciences3665
5.Games and Economic Behavior3653
6.Journal of Economic Psychology3562
7.Journal of Behavioral and Experimental Economics3348
8.Experimental Economics3249
9.Simulation & Gaming3044
10.Theoretical Economics3041
11.Journal of Artificial Societies and Social Simulation2847
12.Group Decision and Negotiation2739
13.Journal of Risk and Uncertainty2651
14.Journal of Behavioral Decision Making2534
15.Theory and Decision1928
16.Dynamic Games and Applications1925
17.Games1833
18.Decision1830
19.Social Choice and Welfare1826
20.International Conference on Web and Internet Economics1729
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์