สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.International Journal of Hospitality Management130194
2.Tourism Management126185
3.Current Issues in Tourism94143
4.International Journal of Contemporary Hospitality Management92127
5.Annals of Tourism Research85133
6.Journal of Sustainable Tourism84117
7.Journal of Travel Research79121
8.Tourism Management Perspectives76128
9.Journal of Destination Marketing & Management75111
10.Journal of Hospitality and Tourism Management70107
11.Journal of Travel & Tourism Marketing6199
12.Tourism Review5884
13.Journal of Hospitality Marketing & Management56105
14.Tourism Geographies55117
15.Journal of Hospitality & Tourism Research5071
16.Asia Pacific Journal of Tourism Research4664
17.International Journal of Tourism Research4557
18.Tourism Economics4465
19.Journal of Hospitality and Tourism Technology4066
20.Tourism Recreation Research4055
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์