สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The New England Journal of Medicine439876
2.The Lancet368688
3.Cell316503
4.JAMA286476
5.Nature Medicine268459
6.Proceedings of the National Academy of Sciences268394
7.BMJ218356
8.International Journal of Molecular Sciences215305
9.Journal of Clinical Oncology213307
10.PLoS ONE212294
11.Frontiers in Immunology212286
12.Circulation206313
13.International Journal of Environmental Research and Public Health201280
14.The Lancet Oncology198344
15.Journal of the American College of Cardiology193305
16.Nutrients189271
17.Nature Genetics188305
18.Morbidity and Mortality Weekly Report186335
19.The Lancet Infectious Diseases176339
20.Gastroenterology172268
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์